KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONUKTM

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
KTM BİRİNCİ KATILIM FONU
Değişim 0,44
FİYAT 2,0730

FON BİLGİLERİ

Fon Kuruluş Onay Tarihi04.01.2016
Fon KoduKTM
ISINTRYKTPY00012
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,10
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 180.433.680
FON BİRİM FİYATI 2,0730
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Ortaklık Payları1580
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları2085
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler010
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)025
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%50.00
  • Katılım 30 Endeksi (KATLM)%30.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%10.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%10.00
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.