KT PORTFÖY Birinci Katılım Serbest FonuKTR

Fon ağırlıklı olarak kira sertifikalarına yatırım yapmaktadır. Ayrıca fon portföyünün tamamı devamlı olarak katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
KTR BİRİNCİ KATILIM SERBEST FONU
Değişim -0,01
FİYAT 1,8489

FON BİLGİLERİ

Fon Kuruluş Onay Tarihi14.01.2016
Fon KoduKTR
ISINTRYKTPY00038
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 1,00
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 146.170.692
FON BİRİM FİYATI 1,8489
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları0100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler0100
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)*0100

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%60.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%25.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%15.00
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.