KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONUKZL

Fonun yatırım amacı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altın ve kompozisyonu ve Yüksek Danışma Kurulu’nca icazet verilen altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
KZL KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Değişim 0.06
FİYAT 1,6200

FON BİLGİLERİ

Fon Kuruluş Onay Tarihi26.12.2018
Fon KoduKZL
ISINTRYKTPY00152
Fon Toplam Net Değeri32.209.068,76
En Az Alınabilir Pay Adedi1
En Az Satılabilir Pay Adedi1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 2,00
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 75.479.625
FON BİRİM FİYATI 1,6200
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları80100
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020
Katılma Hesapları (TL, Döviz, Altın)020
Ortaklık Payları (yurtiçi, yurtdışı)020
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)020
Gayrimenkul Sertifikaları (TL, Döviz)020
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları020
Vaad Sözleşmeleri010

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi- Ağırlıklı Ort.%90.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%10.00
BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.