SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığını sağlarken yaşamı daimî kılmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle, sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını korurken kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemizi sağlayan bir sistemdir.

ORTAK GELECEĞİMİZ

Sürdürülebilirlik sadece çevresel bir yaklaşım gibi algılansa da aslında ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutların tamamını barındıran bütünsel bir yaklaşımdır.
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüm boyutların dengeli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.

ÇEVRE KORUMA

Çevre ve doğada yer alan tükenebilir kaynakların, tüketilmeden akılcı yaklaşımlarla kullanılmasını benimser. Ekosistemin bütünlüğünü ve esnekliğini korumayı amaçlar.

EKONOMİK BÜYÜME

Çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya odaklanır. Mal ve hizmet tüketimi artarken, insan refahının yükselmesi hedeflenir.

SOSYAL GELİŞİM

Sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin tüm toplumlar için tatmin edici bir düzeye ulaşması konusuna odaklanarak sosyal gelişimi destekler.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Tüm bileşenler bir arada uyum içinde çalıştığında, insan istek ve ihtiyaçlarının şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyeli artar. Sürdürülebilir Kalkınmanın temeli budur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONU İLE GELECEK SİZİN ELİNİZDE

KT Portföy sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini ve çalışmalarını yatırım fonu ürünleriyle destekliyor. Ve sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında, çevreyi korurken ekonomik büyümeyi destekleyen “Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu” ile yatırımlarınızı çevreye duyarlı şirketlerin fonlarına yapmanızı sağlıyor.

YATIRIMDA TEMAMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresine duyarlı şirketlere yatırımı baz alan Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu, çevresini ve dolayısıyla geleceğini düşünen yatırımcılara yepyeni bir imkân sunuyor.

Sürdürülebilirlik fonunda ESG kriterlerine uygun olarak, çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren şirketlerin hisselerine ve kira sertifikalarına yatırım yapılıyor. Yatırımcılar da bu fona yatırım yaparak getiri elde etmenin yanında çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak katkı sunmuş oluyor.

KATILIM ESASLI
İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YATIRIM FONU

Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu, katılım esaslı olan ilk sürdürülebilir yatırım fonu olmasının yanında, aynı zamanda USD cinsi yabancı hisse ve yabancı kira sertifikalarına da yatırım yapabileceğiniz ilk katılım esaslı fon olma özelliğine sahip.

Stopaj Avantajı

Sürdürülebilirlik fonuna 31 Aralık 2021 sonuna kadar yatırım yapılması halinde stopaj istisnası avantajı bulunuyor.
KSR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Değişim -0,53
FİYAT 1,0631

FON BİLGİLERİ

Fon KoduTRYKTPY00236
Fon İhraç Tarihi14.10.2021
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 2
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
17:45
FON TOPLAM DEĞERİ 16.644.432
FON BİRİM FİYATI 1,0631
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG[1]Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki şirketler ve bu şirketlerin iştirakleri ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik ve/veya ESG endekslerine dahil yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler ve iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına,Düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan (veya orta veya yüksek ESG skoru olan) yerli ve yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık payları ve özel sektör kira sertifikaları ile; bu derecelendirme kuruluşlarından düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan (veya orta veya yüksek ESG skoru olan) yerli ve yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi fonu, gayrimenkul yatırım fonu, menkul kıymet yatırım fonu katılma paylarına vb.) sermaye piyasası araçları ile; Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

Fon katılma paylarının Amerikan Doları (USD) bazında risk değeri 3, Türk Lirası bazında risk değeri ise 6’dır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi%50.00
  • BIST Sürdürülebilirlik Katılım Getiri Endeksi %20
  • BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%30.00
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Birleşik Krallık (United Kingdom) ve Lüksemburg piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.