KSR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Değişim 2,47
FİYAT 0,9941

FON BİLGİLERİ

Fon KoduTRYKTPY00236
Fon İhraç Tarihi14.10.2021
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 1,8
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
17:45
FON TOPLAM DEĞERİ 11.152.967
FON BİRİM FİYATI 0,9941
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG[1]Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki şirketler ve bu şirketlerin iştirakleri ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik ve/veya ESG endekslerine dahil yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler ve iştirakleri tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına,Düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan (veya orta veya yüksek ESG skoru olan) yerli ve yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin iştiraklerinin ortaklık payları ve özel sektör kira sertifikaları ile; bu derecelendirme kuruluşlarından düşük veya orta derecede ESG risk puanı alan (veya orta veya yüksek ESG skoru olan) yerli ve yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi fonu, gayrimenkul yatırım fonu, menkul kıymet yatırım fonu katılma paylarına vb.) sermaye piyasası araçları ile; Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

Fon katılma paylarının Amerikan Doları (USD) bazında risk değeri 3, Türk Lirası bazında risk değeri ise 6’dır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi%50.00
  • BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%50.00

FON DÖKÜMANLARIBAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
PERFORMANS RAPORLARI
DUYURULAR VE DEĞİŞİKLİKLER
FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORLARI
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Birleşik Krallık (United Kingdom) ve Lüksemburg piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.