Danışma Komitesi

Dr. Anwar Shuaib ALSALEM Danışma Komitesi Üyesi

Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde Fıkıh ve Hukuk Anabilim Dalı başkanıdır. 1999 yılında Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Görev aldığı kurumlar;

  • Kuwait Finance House Şeriat Kurulu Üyesi
  • Muthanna Yatırım Şirketi Şeriat Kurulu Başkanı