KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU KTM

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak katılım ilkelerine uygun hisse senetlerine, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, ile kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
KTM BİRİNCİ KATILIM FONU
Değişim -0,06
FİYAT 3,4202

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTM
Fon İhraç Tarihi10.02.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,10
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 138.240.548
FON BİRİM FİYATI 3,4202
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Ortaklık Payları1580
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları2085
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler010
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)025
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%50.00
  • Katılım 30 Endeksi (KATLM)%30.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%10.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.