KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILMA FONUKTN

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak yerli ve yabancı, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, katılma hesabına ve Yüksek Danışma Kurulu’ndan icazet alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup; fon toplam değerinin en az % 80’i yerli ve yabancı kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır.
KTN KİRA SERTİFİKALARI KATILMA FONU
Değişim -0,01
FİYAT 1,7503

FON BİLGİLERİ

Fon Kuruluş Onay Tarihi04.01.2016
Fon KoduKTN
ISINTRYKTPY00020
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 111.946.854
FON BİRİM FİYATI 1,7503
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları80100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler020
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)020
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%70.00
  • BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi%15.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%15.00
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.